6. veľkonočná nedeľa (rok B)

Pridal • Zverejnené

6. – 13.5. 2018

Sv. omše: 

 • po., st. o 8h00
 • ut., pi. o 19h00
 • št. o 9h30 PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovstúpenie Pána
 • ne. o 9h30 / 16h00 Gent (Begijnengracht 55)
 • 20.5. (ne.) Zoslanie Ducha Svätého
 • 24.5.  (št.) Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • 27.5. (ne.) Najsvätejšej Trojice
 • 31.5. (št.) PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 6.5. o 17h bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • 24.5. o 20h. na Jenneval 10 sa stretne Čtenářský klub s knihou „Odovzdaný“ od Lerry Richardsa 
 • 26.5. púť ku sv. Damiánovi do Leuven. Sv. omša bude o 12h.
 • 20.5., 10.6. o 9h30 bude omša v CZ jazyku.
 • 27.5. polmaraton
 • 3.6. bude slávnosť 1. sv. prijímania detí.
 • 3.6. o 18h00 na Jenneval 10 bude stretko mládežníkov
 • SKM pozýva na druhý ročník ľudovej veselice. Minulý rok sme mali majáles, tento rok to bude juniáles. Kedy: sobota 9. jún 2018 (17:00 – 18:30 škola tanca, 19:00 – 00:30 juniáles), KDE: rue le Corège 17 (tam kde aj Vianoce predo dvermi), MUZIKA: Trnafská cimbálovka (bez cimbalu :-)), TANEČNÁ ŠKOLA: Andrej a Natália Kotlárikovci. Viac informácii a prihlášky na: ludova.veselica@skmbrussels.be
 • 15.-17.6. rodinný tábor vo Farniéres
 • Hľadáme nových žalmistov, ktorí by sa chceli naučiť spievať žalmy. Nácviky budú prebiehať v blokoch podľa liturgických období. Záujemci nech sa kontaktujú na organistku na mailovú adresu s.olesova@yahoo.com.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Dostali sme poďakovanie od tímu Dobrej noviny, že sa zúčastňujeme každý rok na tejto charitatívnej akcii a bol tiež článok na TK KBS, kde sa spomína naša misia.
 • Čítania
1. čítanie: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48
Žalm: Ž 98
Refrén Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
2. čítanie 1 Jn 4, 7-10
Evanielium Jn 15, 9-17

 Zbierky

Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: 10.5. (št.) Projet du vicariat de Bruxelles/13.5. (ne.) SKM

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka