6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa

Pridal • Zverejnené

25.3. – 15.4. 2018

Sv. omše: 

 • po. o 8h00
 • Od 27.3. do 11.4. sv. omše nebudú
 • Najbližšia sv. omša po veľkonočných sviatkoch bude 12.4., 13.4. o 19h
 • 1.4. o 9h00 (GENT) SK sv. omša na Veľkonočnú nedeľu, v Sint-Jakobskerk, Bij Sint-Jakobs 1, 9000 Gent
 • najbližšia nedeľa po Veľkej Noci bude 15.4. o 9h30
 • ne 16h00 Krížová cesta
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 25.3. je Kvetná nedľa. Po nej až do 11.4. sv. omše nebudú.
 • 13. – 15.4. bude Mládežnícka obnova. Príde po 2. krát Ján Krbec, ktorý bol chvíľu aj v Kartuziánskom kláštore.
 • 15.4., 29.4., 27.5., 10.6. o 9h30 bude omša v CZ jazyku.
 • 26.4. o 20h. na Jenneval 10 sa stretne Čtenářský klub s knihou Európa od kardinála Ratzingera 
 • 29.4. o 9h30 bude biskup Václav Malý udelovať sviatosť birmovania.
 • 26.5. púť ku sv. Damiánovi do Leuven. Sv. omša bude o 12h.
 • 3.6. bude slávnosť 1. sv. prijímania detí.
 • 15.-17.6. rodinný tábor vo Farniéres
 • Hľadáme nových žalmistov, ktorí by sa chceli naučiť spievať žalmy. Nácviky budú prebiehať v blokoch podľa liturgických období. Záujemci nech sa kontaktujú na organistku na mailovú adresu s.olesova@yahoo.com.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Dostali sme poďakovanie od tímu Dobrej noviny, že sa zúčastňujeme každý rok na tejto charitatívnej akcii a bol tiež článok na TK KBS, kde sa spomína naša misia.
 • Čítania
1. čítanie: Iz 50, 4-7
Žalm: Ž 22
Refrén Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie Flp 2, 6-11
Evanielium Mk 14, 1 – 15, 47

 Zbierky

Dnešná: Careme de partage II.
Budúca: Slovenská katolícka misia (15.4.)

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka