6. nedeľa v období cez rok [rok B, cyklus II.]

11. – 18.2. 2018

Sv. omše: 

 • po. o 8h00
 • ut., st., št., pi. o 19h00
 • st. o 19h – Popolcová streda
 • ne. o 9h30
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 5.2. začína stna novéna k Svätej tvári Ježiša, ktorá vyvrcholí na fašiangový utorok pred Poplcovou stredou.  Je obetovaná za kňazov, obrátenie hriešnikov a obrátenie Slovenska, Moravy, Sliezska a Čiech. Modliť sa ju budeme pred sv. omšou.
 • 13.2. o 20h00 po sv. omši na Jenneval 10 budú „Ostatky“. Prineste „Čo zostalo v chladničke“, na predpôstne fašiangové pohostenie.
 • 14.2. bude Popolcová streda. Sv. omša bude o 19h00 v hlavnej lodi chrámu. Prísny pôst od mäsa. Dospelí, zdraví ľudia (16r. – 60r.) jedia 3x za deň a raz do sýta.
 • 16.-18.2. bude v Gente na Begijnengracht 55. duchovná obnova. Príde „Rieka života“ 16.2. o 17h30 príprava na modlitbu oslobodenia (PMO), 17.2. o 10h00 PMO, 12h00 obed, 13h30 PMO, 15h30 sv. omša, modlitba oslobodenia, 18.2. o 10h00 sv omša.
 • 19.-26.2. príde na návštevu kňaz Ivan Ružička, ktorý ma nahradí v službe Slovenskej katolíckej misie od 1.7. 2018, kedy dostanem dispozíciu na slovenskú farnosť.
 • 20.2. bude stretnutie Farskej rady.
 • 22.2. o 20h. na Jenneval 10 sa stretne Čtenářský klub s knihou „Edita Steinová“ od A. U. Müller a M. A. Neyerová ( prvé 3 kapitoly)
 • 25.2.. o 17h00 bude stretnutie detí a ich rodičov k 1. sv. prijímaniu.
 • 25.2. o 18h00 bude Mládežnícke stretko na Jenneval 10.
 • 2.3. od 20h00 do 23h00, po sv omši bude nočná adorácia.
 • 3.3. bude Fatimská sobota, ruženec a sv. omša o 10h00.
 • 4.3. o 9h30 bude omša v CZ jazyku.
 • 10.3. bude pôstna duchovná obnova. Príde Benjamín Kosnáč, slovenský kňaz, ktorý pôsobil ako farár v Slovenskej katolíckej misii v Detroite.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Čítania
1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46
Žalm: Ž 32
Refrén Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
2. čítanie 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Evanielium Mk 1, 40-45

 Zbierky

Dnešná: Pastorale de la santé
Budúca: Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka