5. pôstna nedeľa

Pridal • Zverejnené

 

8.4. – 14.4. 2019

 

PO

08.4.

 8:00

Pôstna féria

UT

09.4.

19:00

Pôstna féria

ST

10.4.

08:00

Pôstna féria

ŠT

11.4.

19:00

Pôstna féria

PI

12.4.

19:00

Pôstna féria

SO

13.4.

8:00

Pôstna féria

NE

14.4.

9:30

KVETNÁ NEDEĽA

Dnes je svätá omša v Gente o 16:00.

Pozývame Vás dnes na modlitbu krížovej cesty o 15:00, ktorú budú viesť deti.

Vo štvrtok sa pred svätou omšou budeme modliť posvätný ruženec a po svätej omši bude Eucharistická adorácia obetované za kňazské a rehoľné povolania.

Krížová cesta v piatok začne o 18:30.

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť vždy pred alebo po svätej omši, alebo v dohodnutom čase.

Úmysly svätých omší v mesiaci apríl je možné zapísať po svätej omši v sakristii.

10% z príjmu z ročného zúčtovania SKM darujeme každoročne na sociálne a rozvojové projekty. Dnes môžete po svätej omši hlasovaním vybrať z predložených žiadostí.

Na to, aby sme mohli projekty podporiť i v ďalšom období Vám chceme predložiť návrh finančnej podpory vo forme trvalého príkazu. Takéto príspevky vytvárajú finančný základ SKM, ktorý sa neviaže na konkrétne výdavky a je použitý na rozvoj spoločenstva a vďaka ktorému môžeme podujatia plánovať i do budúcna.

SKM v Luxemburgu pozýva na evanjelizačný koncert slovenskej skupiny Timothy, ktorý bude 1. mája 2019, o 16 hod. v kostole St. Alphonse v Luxemburgu.  Viac informácií nájdete na plagáte.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre charitatívne projekty diecézy.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka