5. pôstna nedeľa

2.- 9.4. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa
  • nedeľa 15h00 - Krížová cesta
  • Od 10.4. do 27.4. sv. omše nebudú. Odporúčam participovať na veľkonočných obradoch belgickej cirkvi.
  • 30.4. sv. omša v CZ jazyku.
 • Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele je vhodné sa niečoho zriekať, zintenzívniť čas modlitby, zúčastňovať sa eucharistickej obety, sviatosti zmierenia, častejšie čítať Božie Slovo a tiež konať skutky milosrdenstva. Zmyslom pôstu je obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a návykov, láska k blížnemu...
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 5.5. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 2.4. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 5.4. v stredu v našom kostole Sacré-Coeur o 19h bude hudobné rozjímanie, spojené s čítaním z básnickej sbierky Václava Renča "Popelka nazaretská", organizované SKM a kvartetom zobcových fláut FleQ! Všetci ste srdečne pozvaní. Koncert je bezplatný s možnosťou dobrovoľného príspevku na chod kostola.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Podrobné výsledky z Dobrej noviny
 • 13.5. o 18h30 začne tanečný workshop Majáles 
 • 2.4. o 19h Vás Divadlo Jen tak srdečně zve na své další představení, komedii N.V.Gogola Ženitba v divadelní sál radnice Woluwe Saint Lambert, (metro Tomberg) Cena: 10 EUR v předprodeji, 12 EUR na místě Další informace a formuláře pro rezervace najdete na našich webových stránkách nebo na FB Inspiration Tcheque, kde jsou i fotografie ze zkoušky.
 • 6.5. bude tradičná púť do Leuwen k hrobu sv. Damiána De Veuster Sv. omša bude o 11h.
Čítania
1. čítanie: Ez 37, 12b-14
Žalm: Ž 130
Refrén U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
2. čítanie Rim 8, 8-11
Evanielium Jn 11, 1-45
Piesne
Úvod: 166,1  
Obetovanie: 166, 2-3  
Prijímanie:264  
Záver: 146  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'église
Budúca: Careme de partage II.

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...