5. nedeľa v období cez rok (CZ)

5.2. - 12.2. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 6. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 5.2. po sv. omši o 11h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 5.2. o 18h00 na Jenneval 10 bude mládežnícke stretko. Príde aj hosť.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 12.2. bude sláviť nedeľnú sv. omšu ako poďakovanie za 20r. kňazstva môj predchodca Ľubomír Fabčín.
 • 14.2. bude po sv. omši stretnutie Farskej rady na Jenneval 10.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
Čítania
1. čítanie: Iz 58, 7-10
Žalm: Ž 112
Refrén Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
2. čítanie 1 Kor 2, 1-5
Evanielium Mt 5, 13-16
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...