6. nedeľa v cezročnom období

18.2.-.24. 2019

 

PO

18.2.

 8:00

Féria

UT

19.2.

19:00

Féria

ST

20.2.

8:00

Féria

ŠT

21.2.

19:00

Féria

PI

22.2.

19:00

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

SO

23.2.

8:00

Sv. Polykarpa, biskup a mučeníka

NE

24.2.

9:30

 

16:00

Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Sv. omša v Gente

Prvopríjímajúce deti pozývam na stretnutie dnes o 15:30 na Jenneval.

Eucharistickú adoráciu vo štvrtok obetujeme za nové kňazské a rehoľné povolania.

Dary, ktoré ste priniesli počas charitatívnej zbierky pre Dom prijatia sme včera s mládežou odovzdali. Všetkým zúčastneným i darcom vyslovujem úprimné poďakovanie.

Action Damien ďakuje za finančné prostriedky pre ľudí postihnutých malomocenstvom, ktoré sme vyzbierali kúpou balených pier v celkovej sume 388,12€.

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť vždy pred alebo po svätej omši, alebo v dohodnutom čase.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre Slovenskú katolícku misiu.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

 

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka