4. nedeľa v období cez rok

29.1. - 5.2. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 5. nedeľa v Cezročnom období
  • sobota o 10h00 omša a Fatimská pobožnosť
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • po sv. omši bude na Jenneval 10 o 11h30 krátka prezntácia a diskusia o misii v Angole.
 • Nočná adorácia bude 3.2., 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 5.2. po sv. omši o 11h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 5.2. o 18h00 na Jenneval 10 bude mládežnícke stretko. Príde aj hosť.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 11.2. bude mať Slovenské divadlo v Londýne vystúpenie s predstavením:"Migrantská rapsódia." Divadlo bude na Stálom zastúpení SR o 19h  Viac info na stránke divadla. Prihlásiť sa treba do 8.2. na adrese: slovakday@mzv.sk
 • 12.2. bude sláviť nedeľnú sv. omšu ako poďakovanie za 20r. kňazstva môj predchodca Ľubomír Fabčín.
 • 14.2. bude po sv. omši stretnutie Farskej rady na Jenneval 10.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
Čítania
1. čítanie: Sof 2, 3; 3, 12-13
Žalm: Ž 146
Refrén Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. čítanie 1 Kor 1, 26-31
Evanielium Mt 5, 1-12a
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Fonds des animateurs pastoraux
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...