34. nedeľa v Cezročnom období

Pridal • Zverejnené

20. – 26.11. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa – 1. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • „Oznam pre malých i veľkých koledníkov: Prípravné stretnutia programu Dobrej noviny sú každú nedeľu o 15h na Rue Jenneval 10. Stretnutia budú prebiehať každú nedeľu od 15h do 16h vždy na tom istom mieste až do vystúpenia detí v nedeľu 11.decembra. Vítaní sú všetci koledníci ako aj ich rodičia, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu a zapojiť sa do príprav. Zvlášť sú vítaní všetci hudobníci. Kontaktná osoba: M.Lindenthalova (mirkalind@yahoo.com). Tešíme sa na všetkých nadšených koledníkov.“
 • Na budúcu nedeľu bude na začiatku sv. omše posvätenie adventných vencov a sviečok.
 • Nnočná adorácia bude  2.12. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 3.12. bude adventná duchovná obnova s p. biskupom Václavom Malým v Teologickom inštitúte na Montgomery.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Prosím záujemcov o prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie (krst, eucharistia, birmovanie), aby sa nahlásili do konca decembra. Adresa: mail@skmbrussels.be
 • Každý piatok bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • 17.12. o 14h00 bude v Aachene v Jakobskirche sv. omša pre Slovákov a Čechov
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
Čítania
1. čítanie: 2 Sam 5, 1-3
Žalm: Ž 122
Refrén S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
2. čítanie Kol 1, 12-20
Evanielium Lk 23, 35b-43
Piesne
Úvod: 
Obetovanie: 
Prijímanie: 
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka