30. nedeľa

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 28.10. – 3.11. 2019

 

PO

28.10.

8.00

Sviatok apoštolov Šimona a Júdu

UT

29.10.

19.00

Féria

ST

30.10.

8.00

Féria

ŠT

31.10.

19.00

Féria, vigília slávnosti

PI

1.11.

9.30

Slávnosť všetkých svätých

SO

2.11.

8.00

Spomienka na všetkých verných zosnulých

NE

3.11.

9.30

31. nedeľa v cezročnom období

 

Túto nedeľu do zbierky Fabrique d’Eglise je možné prispieť aj elektronicky priamo v kostole. V tejto správe kostola nás za slovenskú komunitu zastupujú Daniela Galátová a Róbert Lindenthal. Vaša štedrosť môže pomôcť generálnej oprave elektriny, rozsiahlej oprave poškodenej strechy a zásadnej úprave kotla.

Slávnosť všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Svätá omša u nás ako v nedeľu, pred ňou spovedanie a po nej adorácia. V tento deň bude aj mimoriadna svätá omša v slovenčine aj v Bazilike Oostakker v Gente o 13.30 hod.

Pre získanie odpustkov v ľubovolný deň od poobedia 1. novembra do 8. novembra je potrebné pomodliť sa na cintoríne alebo v krypte modlitbu za zosnulých, pristúpiť na svätú spoveď (stačí jedna predtým), prijať sväté prijímanie, modlitba na úmysel pápeža a zrieknutie sa každého aj najmenšieho hriechu. V sobotu 2. novembra môžeme navštíviť po svätej omši cintorín spoločne a tam sa pomodliť krátku pobožnosť.

V nedeľu máme svätú omšu o 9.30 ako zvyčajne, po nej hru na svätých: deti oblečené a/alebo s predmetom a/alebo gestikulujúce ako svati predstúpia pred oltár po jednom prípadne v dvojiciach, pričom veriaci v laviciach budú hádať meno svätého.

Najbližšia duchovná obnova bude v sobotu 23.11. v Európskej kaplnke. Viesť ju má vdp. Ondrej Dalibor z Košíc. Téma: Viera je začiatok a láska vrchol.

Činnosť slovenskej katolíckej misie napomáhajú členovia zvolenej alebo menovanej rady na jeden rok. Prosíme prihlásiť sa záujemcom o túto službu na Rok 2020. 

Na dlhé zimné večeri odporúčam čítanie časopisov Milujte sa, ktoré sú vám k voľnému odobratiu v kostole vzadu na stolíku. 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka