3. veľkonočná nedeľa (rok B)

Pridal • Zverejnené

15. – 22.4. 2018

Sv. omše: 

 • po., st. o 8h00
 • ut., št., pi. o 19h00
 • ne. o 9h30
 • šť. o 18h30 pred sv. omšou ruženec a po sv. omši krátka adorácia spojená s vešperami. 
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 15.4., 29.4., 27.5., 10.6. o 9h30 bude omša v CZ jazyku.
 • 26.4. o 20h. na Jenneval 10 sa stretne Čtenářský klub s knihou „Európa“ od Jozefa Ratzingera 
 • 29.4. o 9h30 bude biskup Václav Malý udelovať sviatosť birmovania.
 • 26.5. púť ku sv. Damiánovi do Leuven. Sv. omša bude o 12h.
 • 3.6. bude slávnosť 1. sv. prijímania detí.
 • SKM pozýva na druhý ročník ľudovej veselice. Minulý rok sme mali majáles, tento rok to bude juniáles. Kedy: sobota 9. jún 2018 (17:00 – 18:30 škola tanca, 19:00 – 00:30 juniáles), KDE: rue le Corège 17 (tam kde aj Vianoce predo dvermi), MUZIKA: Trnafská cimbálovka (bez cimbalu :-)), TANEČNÁ ŠKOLA: Andrej a Natália Kotlárikovci. Viac informácii a prihlášky na: ludova.veselica@skmbrussels.be
 • 15.-17.6. rodinný tábor vo Farniéres
 • Hľadáme nových žalmistov, ktorí by sa chceli naučiť spievať žalmy. Nácviky budú prebiehať v blokoch podľa liturgických období. Záujemci nech sa kontaktujú na organistku na mailovú adresu s.olesova@yahoo.com.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Dostali sme poďakovanie od tímu Dobrej noviny, že sa zúčastňujeme každý rok na tejto charitatívnej akcii a bol tiež článok na TK KBS, kde sa spomína naša misia.
 • Čítania
1. čítanie: Sk 3, 13-15. 17-19
Žalm: Ž 4
Refrén Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
2. čítanie 1 Jn 2, 1-5a
Evanielium Lk 24, 35-48

 Zbierky

Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka