3. nedeľa v cezročnom období

28. 1. -3. 2. 2019

 

PO

28.1.

 8:00

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

UT

29.1.

19:00

Féria

ST

30.1.

8:00

Féria

ŠT

31.1.

19:00

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

PI

1.2.

19:00

Féria

SO

2.2.

8:00

Obetovanie Pána, sviatok /Hromnice/

NE

3.2.

9:30

 

16:00

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Sv. omša v GENTE

 

Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na svoje otvorené modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. januára 2019 o 20:30 na Avenue de la Licorne 5, v dome rodiny Klinovskej.

Ekumenickú modlitbovú bohoslužbu budeme spolu s Dr. Petrom Pavlovičom sláviť vo štvrtok 31. januára 2019 o 19:00. Po jej skončení bude spoločné agapé na Jenneval. Pozývam vás k príprave spoločného pohostenia.

Eucharistickú adoráciu na prvý piatok budeme mať po svätej omši do 23:00.

Deň otvorených dverí Centra pre pastoráciu, na ktoré nás pozýva vikariát diecézy Brusel-centrum sa uskutoční v piatok 1. februára 2019 od 15:00-19:00. Záujemcovia sa môžu pridať k spoločnej skupine.

Na Hromnice, na sviatok Obetovania Pána pri svätej omši v sobotu o 8:00 požehnám sviece, ktoré si môžete priniesť.

Kurz šikovných rúk pozýva do dielničky háčkovania a pletenia pod vedením pani Ivetky Ochlanovej. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 2. februára 2019 o 15:00. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zapísaním sa na výveske.

Charitatívnu zbierku pre Dom prijatia, v ktorom sa venujú opusteným a týraným ženám s deťmi otvárame od budúcej nedele. Detské oblečenie pre deti od 0 do 7 rokov, oblečenie pre mamičky, bielizeň pre domácnosť: kuchynské utierky, obliečky, prikrývky, paplóny, závesy, uteráky, taniere, príbory, poháre, detskú výbavu: ohrievač fľaše, detské fľaše, kočíky, hračky môžete priniesť po nedeľnej svätej omši na Jenneval 10.

Finančnú podporu pre Dobrú novinu je možné poslať ešte tento týždeň na účet SKM. Do správy pre príjemcu prosím napíšte Dobrá novina.

Požehnanie vašich domov je možné nahlásiť telefonicky, alebo osobne.

Úmysly svätých omší na mesiac február je možné zapísať v sakristii po svätej omši.

Z iniciatívy viacerých mužov, ktorí prejavili záujem o miništrovanie pri svätej omši, pozývam k službe pri Pánovom oltári všetkých záujemcov.

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť vždy pred alebo po svätej omši, alebo v dohodnutom čase.

Zbierka na budúcu nedeľu je určená pre potreby SKM.

Všetci ste srdečne vítaní po svätej omši na Jenneval 10.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mail@skmbrussels.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka