3. nedeľa v období cez rok

22.1. - 29.1. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 4. nedeľa v Cezročnom období omša v CZ jazyku
 • Po sv omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 3.2., 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • Dnes 22.1. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • V prípade, že máte záujem prispieť na "Dobrú novinu", môžete tak urobiť do konca januára aj cez NÁŠ ÚČET. Do komunikácie napíšte "Dobrá novina".
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Kto má záujem o posvätenie príbytku, alebo kancelárie nech sa prihlási na mojej mailovej adrese: mail@skmbrussels.be, alebo osobne.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
Čítania
1. čítanie: Iz 8, 23b – 9, 3
Žalm: Ž 27
Refrén Pán je moje svetlo a moja spása.
2. čítanie 1 Kor 1, 10-13. 17
Evanielium Mt 4, 12-23
Piesne
Úvod: 257,1  
Obetovanie: 257,5  
Prijímanie: 278  
Záver: 114  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'église
Budúca: Fonds des animateurs pastoraux

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...