3. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]

11.12. - 17.12. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa - 4. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]
  • 24.12.  o 16h00
  • 25.12. o 9h30
  • 6.1. o 19h00 (3 kráľov)
 • Po sv omši sú všetci pozvaný do priestorov pod Sýrskym kostolom.
 • V katedrále s. Michelle et Gudule je výstava Betlehemov. Máme tam aj náš nový slovenský Betlehem zo šúpolia.
 • 13.1. bude nnočná adorácia od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 11.12. je tradičné stretnutie "Vianoce predo dvermi." Po sv. omši v priestoroch pod Sýrskym kostolom. Deti budú mať kolednícky program. Bude tradičná kapustnica a iné vianočné dobroty. Výťažok z celej akcie pôjde na charitatívne dielo "Dobrá novina"
 • V prípade, že máte záujem prispieť na "Dobrú novinu", môžete tak urobiť do konca januára aj cez NÁŠ ÚČET. Do komunikácie napíšte "Dobrá novina".
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Prosím záujemcov o prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie (krst, eucharistia, birmovanie), aby sa nahlásili do konca decembra. Adresa: mail@skmbrussels.be
 • Každý piatok do konca decembra bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
 • Od 26.12.-4.1. sv. omše nebudú.
 • 6.1. bude sv omša o 19h00 so slávnosti Zjavenia Pána (3 kráľov)
 • Môžete sa nahlásiť na posvätenie príbytkov, alebo kancelárií v období po 3 kráľoch.
Čítania
1. čítanie: Iz 35, 1-6b. 10
Žalm: Ž 146
Refrén Príď, Pane, príď a zachráň nás.
2. čítanie Jak 5, 7-10
Evanielium Mt 11, 2-11
Piesne
Úvod: 8,1  
Obetovanie: 8,4 (13,1-2)  
Prijímanie: 285 (25)  
Záver:   
Zbierky
Dnešná: Vivre ensemble et pastorale des migrants
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...