24. nedeľa v období cez rok

17. – 24.9. 2017

 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
 • Dnes 17.9. o 17h pozývam mládežníkov na stretnutie s benediktínskym “Mníchom s kamerou”.
 • Do konca októbra si nahláste deti na prípravu ku sv. prijímaniu. Meno, dátum narodenia, kontakt na rodičov, tel., mail. Deti by mali byť schopné rozoznať v Eucharistii prítomného Ježiša a mať min. 7. rokov. Píšte na adresu mail@skmbrussels.be
 • 24.9. o 16h00 bude sv. omša aj v Gente u sestričiek milosrdnej lásky. (Begijnengracht 55)
 • 26.9. o 20h00 bude stretnutie Farskej rady na Jenneval 10.
 • 1.10. bude Svätováclavská sv. omša v CZ jazyku. (Okrem toho aj na sv. Václava 28.9. o 19h00)
 • 12.10 o 18h30 bude sv. omša s hosťami europoslanca Miroslava Mikolášika.
 • 12.10. o 20h bude pokračovanie stretnutia knižného klubu s knihou K Jadru kresťanstva. Motivačná otázka: Je láska otázkou vôle, alebo citov? O knize: V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí. Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti. C. S. Lewis v době války a nejistoty dokázal utěšit miliony lidí, ale jeho slova mají i dnes stejnou platnost a váhu jako tehdy.  (Zdroj: Nakladatelství Návrat domů)
 • S novým školským rokom prichádza aj nová športová sezóna. Všetkým športuchtivým dospelákom ponúkame oddych pri futbale, florbale, či basketbale. Deti majú možnosť zapojiť sa ku Krtečkovi, v rámci ktorého sú pre mladšie deti ponúkané rôzne pohybové aktivity, kým starší si môžu zahrať florbal, či basketbal. Športové aktivity začali už v nedeľu 4. septembra a budú porakčovať počas celého školského roka (s výnimkou školských práznin, kedy je telocvičňa nedostupná).
 • Pre cvičenia v rámci “Krtečka” zároveň hľadáme osobu, ktorá by sa zapojila do spoluorganizácie týchto pohybových aktivít pre deti. Takýto aktívny prístup nám pomáha meniť sa z každodenných konzumentov na ľudí, ktorí pomôžu dobrej veci. V konečnom dôsledku sú tieto aktivity pre dobro našich vlastných detí. V prípade, že by ste sa tejto úlohy radi zhostili, kontaktuje prosím Kateřinu Kapounovu.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.

Čítania

1. čítanie: Sir 27, 33 – 28, 9
Žalm:  Ž 103
Refrén Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie Rim 14, 7-9
Evanielium Mt 18, 21-35

Piesne

Úvod:   248, 1
Obetovanie:   248, 4
Prijímanie:   273, 300
Záver: 

Zbierky

Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: PRÉSENCE CHRÉTIENNE DANS LES MÉDIAS
 Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB