24. nedeľa v Cezročnom období

Pridal • Zverejnené

11. – 17. 09. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • sobota – Banneux 12h00
  • nedeľa – 25. nedeľa v Cezročnom období
 • Dnes po omši sú všetci pozvaný na dvor lýcea La Retraite na tradičné pohostenie a hry pre deti. Rue Charles Quint 110 oproti je zelená brána, vstup do dvora školy.
 • V stredu 14.9. je sviatok Povýšenie svätého kríža
 • Vo štvrtok 15.9. je Sedembolestnej Panny Márie (sláviť budeme aj v sobotu v Banneux)
 • V piatok 16.9. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • V sobotu bude pravidelná púť do Banneux. Sv. omša s ružencom začne o 12h00 v kaplnke sv. Františka. Doprava individuálne. Potom bude pohostenie z prinesených jedál.
 • Omša v CZ jazyku bude 25.9. ku cti sv. Václava
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Každý piatok bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Ex 32, 7-11. 13-14
Žalm:  Ž 51
Refrén Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.
2. čítanie 1 Tim 1, 12-17
Evanielium Lk 15, 1-32
Piesne
Úvod: 
Obetovanie: 
Prijímanie: 
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka