23. nedeľa v období cez rok

10. – 17.9. 2017

  • „Ako dosiahneme, aby sme nechali vstúpiť dnu svetlo? Aké sú cesty zmierenia? Tak ako Mária, povedať „áno“ úplným dejinám, nie iba jednej ich časti; tak ako Jozef, odložiť bokom vášne a pýchu; tak ako Ježiš Kristus, vziať na seba bremeno, prijať, objať tieto dejiny, lebo tu v nich ste vy všetci Kolumbijčania prítomní, tu je to, čím sme… a to, čo Boh môže urobiť s nami, ak povieme „áno“ pravde, dobrote, zmiereniu. A toto je možné iba vtedy, ak zaplníme svetlom Evanjelia naše dejiny hriechu, násilia a potýčok.“(sv. otec František, Columbia 2017)
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na pohostenie a hry pre deti na nádvorie Lycee La retraite. (Rue Charles Quint 111, 1000 Bruxelles, zelená brána) 
  • Hneď po sv. omši pozývam členov Farskej rady a ostatné pozvané osoby na krátke stretnutie do sakristie.
  • 16.9. o 12h bude v Banneux v kaplnke sv. Františka tradičná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Začíname modlitbou ruženca, bude možnosť sviatosti zmierenia, o 12h3é začína sv. omša na ktorej bude slávnostný kazateľ benediktín Michal Mária Kukuča a po nej bude pohostenie. Viac informácií nájdete na stránke SKM
  • V nedeľu 17.9. o 17h pozývam mládežníkov na stretnutie s benediktínskym „Mníchom s kamerou“.
  • V září bychom rádi otevřeli nový knižní klub. Zveme všechny vášnivé i občasné čtenáře, kteří se chtějí v diskuzi dozvědět více o křesťanství, o světě nebo o sobě. Plánujeme pravidelná společná setkání nad knihou, kterou dopředu přečteme. Setkání budou probíhat jednou za tři týdny ve večerních hodinách. Srdečně Vás zveme na první informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 14.9.2017 od 20h00 na Jenneval 10.Knižní klub zahájíme knihou K jádru křesťanství (Mere Christianity) spisovatele C. S. Lewise. Zájemcům doporučujeme si výtisk obstarat co nejdříve; český překlad je k zakoupení například na stránkách Nakladatelství Návrat domů. V případě, že je pro Vás problematické knihu si zjistit, dejte nám vědět, dle zájmu zvážíme, zda objednat knihy hromadně. Zájemce prosíme kontaktovat předem Dp. Jaroslava Hanzlíka (mail@skmbrussels.be). Sdílejte prosím pozvání mezi své známé. Těšíme se na viděnou!

O knize: V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí. Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti. C. S. Lewis v době války a nejistoty dokázal utěšit miliony lidí, ale jeho slova mají i dnes stejnou platnost a váhu jako tehdy.  (Zdroj: Nakladatelství Návrat domů)

  • S novým školským rokom prichádza aj nová športová sezóna. Všetkým športuchtivým dospelákom ponúkame oddych pri futbale, florbale, či basketbale. Deti majú možnosť zapojiť sa ku Krtečkovi, v rámci ktorého sú pre mladšie deti ponúkané rôzne pohybové aktivity, kým starší si môžu zahrať florbal, či basketbal. Športové aktivity začali už v nedeľu 4. septembra a budú porakčovať počas celého školského roka (s výnimkou školských práznin, kedy je telocvičňa nedostupná).
  • Pre cvičenia v rámci “Krtečka” zároveň hľadáme osobu, ktorá by sa zapojila do spoluorganizácie týchto pohybových aktivít pre deti. Takýto aktívny prístup nám pomáha meniť sa z každodenných konzumentov na ľudí, ktorí pomôžu dobrej veci. V konečnom dôsledku sú tieto aktivity pre dobro našich vlastných detí. V prípade, že by ste sa tejto úlohy radi zhostili, kontaktuje prosím Kateřinu Kapounovu.
  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
  • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.

Čítania

1. čítanie: Ez 33, 7-9
Žalm:  Ž 145
Refrén Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie Rim 13, 8-10
Evanielium Mt 18, 15-20

Piesne

Úvod: 
Obetovanie: 
Prijímanie: 
Záver: 

Zbierky

Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia
 Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka