2. nedeľa v období cez rok

15.1. - 22.1. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 3. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 3.2., 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • Dnes 15.1. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Dnes 15.1. o 18h00 bude stretnutie mládežníkov na Jenneval 10.
 • V prípade, že máte záujem prispieť na "Dobrú novinu", môžete tak urobiť do konca januára aj cez NÁŠ ÚČET. Do komunikácie napíšte "Dobrá novina".
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
 • Kto má záujem o posvätenie príbytku, alebo kancelárie nech sa prihlási na mojej mailovej adrese: mail@skmbrussels.be, alebo osobne.
Čítania
1. čítanie: Iz 49, 3. 5-6
Žalm: Ž 40
Refrén Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
2. čítanie 1 Kor 1, 1-3
Evanielium Jn 1, 29-34
Piesne
Úvod: 238,1  
Obetovanie: 238,5  
Prijímanie: 293  
Záver: 115  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...