2. nedeľa v období cez rok [rok B, cyklus II.]

14. – 21.1. 2018

Sv. omše: 

  • po., st. o 8h00
  • ut., št., pi. o 19h00
  • ne. o 9h30
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
  • “Začnime nedeľu piesňou” je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
  • 14.1. o 17h00 bude stretnutie detí a ich rodičov k 1. sv. prijímaniu.
  • 14.1. o 18h00 bude stretnutie mládeže na Jenneval 10
  • 19.1. od 20h00 do 23h00, po sv omši bude nočná adorácia.
  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
  • Čítania
1. čítanie: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Žalm: Ž 40
Refrén Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
2. čítanie 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Evanielium Jn 1, 35-42

 Zbierky

Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca:  Fabrique d’église

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka