2. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.]

Pridal • Zverejnené

10. – 17.12. 2017

Sv. omše: 

 • po., st. o 8h00
 • ut., št., pi. o 19h00
 • so. 14h00 Aachen
 • ne. o 9h30 – 3. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.] (Vianoce predo dvermi)

 

 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Rue Jenneval 10 na agapé.
 • “Začnime nedeľu piesňou” je nová aktivita, ktorá sa ponúka deťom každého veku, i s pozvaním pre rodičov, a to každú nedeľu o 9h15, teda štvrťhodinku pred sv. omšou v kaplnke kostola. Všetci sú vítaní.
 • 12. ročník Dobrej noviny v Bruseli: Koledníci Dobrej noviny – tešíme sa na obvyklé stretnutie s Vami každú nedeľu o 16h na Rue Jenneval 10.
 • 10.12. je možnosť kúpiť si vianočné pohľadnice a tak podporiť charitatívne dielo “Chèvrefeuille”, kde sa starajú o matky v núdzi.
 • 10.12. o 17h00 bude stretnutie detí a ich rodičov k 1. sv. prijímaniu.
 • 10.12. o 18h00 bude mládežnícke stretko.
 • 14.12. bude Knižný klub o 20h na Jenneval 10.
 • 16.12. o 14h00 bude sv. omša v Aachene v Mutterhaus der Armen-Schwestern vom Hl. Franziskus, Elisabethstr. 19, 52062 Aachen
 • 17.12. o 11h po sv omši bude tradičné stretnutie Vianoce predo dvermi. Zároveň prosím ochotných ľudí pomôcť, aby sa prihlásili u Martina Buknu, alebo Kataríny Psicovej.
 • 24.12. sa spája nedeľa a večerná vigília sviatku narodenia Pána. Budú 2 sv. omše. Z toho povinná je nedeľná o 9h30. O 16h bude omša z Vigílie.
 • 25.12. bude omša o 9h30 a o 17h bude sv. omša v Gente na Begijnengracht 55.
 • 26.12. bude sv. omša o 9h30.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.Voľby do Farskej rady nebudú.
 • Členovia súčasnej FR sú: Baur Jana, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Rožďalovský František, Szentiványi Soňa, Vavrík Peter
 • Členovia súčasnej FR sú:
  • Baur Jana
  • Hvizdošová Anna
  • Marčeková Lenka
  • Pavúková Andrea
  • Psicová Katarína
  • Rožďalovský František
  • Szentiványi Soňa
  • Vavrík Peter
 • Čítania
1. čítanie: Iz 40, 1-5. 9-11
Žalm: Ž 85
Refrén Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
2. čítanie 2 Pt 3, 8-14
Evanielium Mk 1, 1-8

 Zbierky

Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Vivre ensemble et pastorales des migrants

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka