2. adventná nedeľa (CZ) [rok A, cyklus I.]

Pridal • Zverejnené

4.12. – 10.12. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa – 3. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • V katedrále s. Michelle et Gudule je výstava Betlehemov. Máme tam aj náš nový slovenský Betlehem zo šúpolia.
 • 13.1. bude nnočná adorácia od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 11.12. je tradičné stretnutie „Vianoce predo dvermi.“ Po sv. omši v priestoroch pod Sýrskym kostolom. Deti budú mať kolednícky program. Bude tradičná kapustnica a iné vianočné dobroty. Výťažok z celej akcie pôjde na charitatívne dielo „Dobrá novina“
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Prosím záujemcov o prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie (krst, eucharistia, birmovanie), aby sa nahlásili do konca decembra. Adresa: mail@skmbrussels.be
 • Každý piatok do konca decembra bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
 • Od 26.12.-4.1. sv. omše nebudú.
 • 6.1. bude sv omša o 19h00 so slávnosti Zjavenia Pána (3 kráľov)
 • Môžete sa nahlásiť na posvätenie príbytkov, alebo kancelárií v období po 3 kráľoch.
Čítania
1. čítanie: Iz 11, 1-10
Žalm: Ž 72
Refrén V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2. čítanie Rim 15, 4-9
Evanielium Mt 3, 1-12
Piesne
Úvod: 
Obetovanie: 
Prijímanie: 
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Vivre ensemble et pastorale des migrants

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka