13. nedeľa v Cezročnom období, 26. 06.- 03.07. 2016

Pridal • Zverejnené

13. nedeľa v Cezročnom období

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa – 14. nedeľa v Cezročnom období
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • V pondelok je sv. omša o 19h00 obetovaná za zosnulého Antona Poláka. Pohreb je v Roeseláre. Treba tam byť o 14h00 na adrese: Nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenstraat 399, 8800 Roeselare
 • V stredu je slávnosť Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
 • 1.7. v piatok bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola.
 • 26.6. o 9h30 bude sv. omša k zahájeniu Slovenského predsedníctva v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby. Každý piatok počas predsedníctva bude ten istý úmysel.
 • dnes 26.6. je Mládenícke stretko o 18h00 na Jenneval 10
 • Posledná omša v Bruseli bude 24.7. o 9h30. Najbližšia potom 11.9.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: 1 Kr 19, 16b. 19-21
Žalm:  Ž 16
Refrén Ty, Pane, si moje jediné dobro.
2. čítanie Gal 5, 1. 13-18
Evanielium Lk 9, 51-62
Piesne
Úvod: 237,1
Obetovanie: 237,4
Prijímanie: 278
Záver: 
Zbierky
Dnešná: Fabrique d’église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka