12.nedeľa v období cez rok

25.6. - 2.7. 2017

 • Sv. omše:
  • po., st. o 8h00
  • ut., št., pi. o 19h00
  • št. 29.6. o 19h00 Svätých Petra a Pavla, apoštolov - prikázaný sviatok
  • ne. o 9h30 - 13. nedeľa v Cezročnom období
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Dnes sa lúčime so všetkými, ktorí natrvalo, alebo dočasne odchádzajú z Bruselu z dôvodu ukončenia vyslania, alebo aj iných dôvodov. Veľká vďaka za to, že sme mohli s Vami vytvárať spoločenstvo a za vašu obetavú pomoc. 
 • 8.7. bude o 10h Fatimská pobožnosť.
  • Od 19.7. do 9.9. sv. omše neudú.
  • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 7.7. bude nočná adorácia od 20h do 23h.
Čítania
1. čítanie:  
Žalm:  
Refrén  
2. čítanie  
Evanielium  
Piesne
Úvod: 218, 1  
Obetovanie: 210, 5 - 6  
Prijímanie: 297  
Záver: 219  
Zbierky
Dnešná:

Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...