1. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]

27.11. - 3.12. 2016

 • Sv. omše budú:
  • pondelok o 8h00
  • utorok, streda (CZ), štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa - 2. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.]
 • Vstredu príde z Čiech komunita ľudí, pre ktorú bude sv. omša presunutá na 19h
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • "Oznam pre malých i veľkých koledníkov: Prípravné stretnutia programu Dobrej noviny sú na Rue Jenneval 10. každú nedeľu od 15h do 16h vždy na tom istom mieste až do vystúpenia detí v nedeľu 11.decembra. Vítaní sú všetci koledníci ako aj ich rodičia, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu a zapojiť sa do príprav. Zvlášť sú vítaní všetci hudobníci. Kontaktná osoba: M.Lindenthalova (mirkalind@yahoo.com). Tešíme sa na všetkých nadšených koledníkov."
 • Dnes je v katedrále s. Michelle et Gudule otvorenie výstavy Betlehemov. Máme tam aj náš nový slovenský Betlehem zo šúpolia.
 • 4.12. budúcu nedeľu bude "Dar dať, dar prijať." Každý prinesie nejaký malý mikulášsky darček a položí k oltáru. Deti ich budú rozdávať na konci sv. omše.
 • 2.12. bude nnočná adorácia od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 3.12. bude adventná duchovná obnova s p. biskupom Václavom Malým v Teologickom inštitúte na Montgomery od 9h do 19h.
 • Sv. omša pre Slovákov a Čechov v Achene sa odkladá do budúceho roka.
 • 11.12. bude tradičné stretnutie "Vianoce predo dvermi." Po sv. omši v priestoroch pod Sýrskym kostolom. Deti budú mať kolednícky program. Bude tradičná kapustnica a iné vianočné dobroty. Výťažok z celej akcie pôjde na charitatívne dielo "Dobrá novina"
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Prosím záujemcov o prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie (krst, eucharistia, birmovanie), aby sa nahlásili do konca decembra. Adresa: mail@skmbrussels.be
 • Každý piatok bude sv. omša obetovaná za predsedníctvo SK v EU ako prosba o dary Ducha Sv. pre zodpovedné osoby.
 • Nová Farská rada: Bukna Martin, Galátová Daniela, Hvizdošová Anna, Marčeková Lenka, Pavúková Andrea, Psicová Katarína, Radvanská Renáta, Rožďalovský František, Szentiványiová Soňa, Špirka Peter, Vavrík Peter, Zimermannová Renáta
 • Od 26.12.-4.1. sv. omše nebudú.
Čítania
1. čítanie: Iz 2, 1-5
Žalm: Ž 122
Refrén S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
2. čítanie Rim 13, 11-14a
Evanielium Mt 24, 37-44
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:   
Záver:   
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...